Det fællesskab vi kalder for Ungerådet, har også en såkaldt styregruppe.

Denne styregruppe vælges demokratisk blandt ungerådets medlemmer én gang årligt hvor f.eks. formand, næstformand og kasserer udvælges.

Styregruppen og Ungerådet har en Ungeguide tilkoblet, som hjælper og vejleder med det administrative arbejde, love og regler samt deltager og opretholder de demokratiske processer til ungerådsmøderne én gang om måneden.